Ücretsiz Gönderim: Reşitpaşa şubemizden 5 km mesafeye kadar veya 5 km’den fazla ise 1.500 TL ve üzeri siparişler için.

1. TARAFLAR

İnternet Sitesi: https://mua.com.tr

https://mua.com.tr internet sitesi CE Gurme Restoran Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olmakla birlikte internet sitesi üzerinden yapılan satışlar Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.1 Satıcı
Adı: CE Gurme Restoran Sanayi ve Ticaret A.Ş. Unvanı : CE Gurme Restoran Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No:
Vergi Kimlik No: 2030321617
Adres: Reşitpaşa Mahallesi Kongre Caddesi No:20/A SARIYER/İSTANBUL Telefon :
E posta: [email protected]

(Bundan böyle işbu sözleşmede “SATICI”olarak anılacaktır)

1.2 Müşteri
Adı-Soyadı:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

(Bundan böyle işbu sözleşmede “ALICI”olarak anılacaktır)

1.3 Satılan Ürün
Satılan Ürün Adı:
Satılan Ürün Kodu:
Toplam Satış Bedeli:
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)/Alışveriş Kredisi
Fatura Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi No:
Fatura Tarihi:
Sözleşme Tarihi:

1.4 Ürünün Temel Özellikleri

2. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, bu formda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3. GENEL ŞARTLAR

 1. Ürün ve hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda yer almaktadır.
 2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
 4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde ve işbu bilgilendirme formunda yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreci aşmamak kaydı ile ALICI’ya teslim edilir ve konuya ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 6. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında nakliye, teslim ve benzeri ek masrafların önceden hesaplanamaması halinde ALICI bu ek masraflardan sorumlu olabilecektir.
 8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama süreci 30 günü bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. ALICI’nın, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

4. CAYMA HAKKI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu kapsamında SATICI tarafından sağlanan hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/c ve m.15/ç hükmünde düzenlenen, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimi ve ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerden olması sebebiyle cayma hakkı istisnası kapsamındadır ve ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

5. ŞİKAYET

Siparişinize konu ürünle veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim adresleri veya https://mua.com.tr/ internet sitesinde belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla şikayetlerinizi MUÀ’ya iletebilirsiniz.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

SATICI: CE Gurme Restoran Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ALICI:
TARİH: